Rusza projekt „Absolwent, Praca, Stabilizacja”

Wszyscy niepełnosprawni studenci z terenu województwa małopolskiego, śląskiego oraz opolskiego, którzy chcą zaraz po studiach rozpocząć nową pracę, mają na to szansę dzięki nowemu projektowi „Absolwent, Praca, Stabilizacja”. Jego organizatorem jest Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”.

projekt

Projekt jest adresowany do osób, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne i na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia oraz tych, którzy są absolwentami szkoły wyższej (do 5 lat od ukończenia) lub realizują ostatni rok nauki.

Organizatorzy zapewniają kompleksowe wsparcie na każdym szczeblu, począwszy od opracowania Indywidualnego Planu Działania (IPD), z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych, studenci będą skorzystać z poradnictwa psychologicznego, zawodowego i doradztwa zawodowego, mogą liczyć na wsparcie trenera zatrudnienia wspomaganego (w tym wparcie indywidualne, zatrudnienie oraz monitoring zatrudnienia). Ponadto wspierani są w poszukiwaniu i doborze ofert pracy, kursów zawodowych czy staży zawodowych, biorą udział w szkoleniu zawodowym zmierzającym do podniesieniu lub zmiany kwalifikacji zawodowych, mają możliwość odbycia płatnego stażu zawodowego trwającego trzy miesiące i mogą starać się o dodatek motywacyjny maksymalnie do 12 miesięcy.

Więcej informacji można uzyskać po rozmowie z konsultantem, który dyżuruje pod numerem tel. 32 494 13 19 lub wysłać zapytanie poprzez e-mail na adres m.kukulka@crl.org.pl

 

 

(pm)