Ruszył nabór do szkół ponadpodstawowych

Rusza (17 maja) nabór do szkół ponadpodstawowych. W nowym roku szkolnym zaplanowano w Tarnowie prawie dwa tysiące miejsc dla uczniów kończących ósmą klasę. Oznacza to, że w liceach otworzą się 32 oddziały, w szkołach branżowych siedem a w technikach 23. W sumie to 62 oddziały.

Nabór do szkół

Nabór będzie prowadzony w sposób elektroniczny. Ósmoklasiści ze szkół tarnowskich będą mogli zalogować się loginami i hasłami, które otrzymają w swojej szkole podstawowej. Uczniowie z innych szkół będą musieli samodzielnie założyć konto.

Wnioski wraz z dokumentami można składać do 21 czerwca, a w przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych - do 31 maja. 

Od 1 do 14 czerwca w szkołach przeprowadzane będą sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych i próby sprawności fizycznej (terminy sprawdzianów ustalają dyrektorzy). Wyniki zostaną ogłoszone do 17 czerwca. 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można dołączyć do wniosku od 25 czerwca do 14 lipca. 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 22 lipca, a listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 2 sierpnia. Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 3 sierpnia. 

(mt)