Siódmy magisterski kierunek studiów w PWSZ

Tegoroczny nabór jest pierwszym, podczas którego absolwenci szkół średnich mogą rekrutować się na studia magisterskie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie na kierunku praca socjalna. Jest to siódmy kierunek w ofercie dydaktycznej tarnowskiej uczelni, po skończeniu którego można zdobyć tytuł magistra.

Praca socjalna zajmuje się zagadnieniami związanymi z pomocą drugiemu człowiekowi. Jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, czerpiącym z dyscyplin obszaru nauk społecznych: socjologii, polityki społecznej, pedagogiki, psychologii, ekonomii, prawa i innych zajmujących się funkcjonowaniem w społeczeństwie. Absolwenci tego kierunku wyposażeni zostaną w niezbędną, najnowszą wiedzę, posiądą wymagane umiejętności i nabędą kompetencje społeczne konieczne do wykonywania regulowanego zawodu pracownika socjalnego.

- Program studiów jest silnie osadzony w praktyce i stanowi odpowiedź na wyzwania oraz potrzeby zmian społecznych, zachodzących w Polsce i w regionie. Praca socjalna jest jedynym kierunkiem studiów przygotowującym do wykonywania zawodu pracownika socjalnego – wyjaśnia kierownik katedry pracy socjalnej, ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, prof. PWSZ.

Przypomnijmy, że pozostałe kierunki, na których w tarnowskiej PWSZ można zdobyć tytuł magistra to: fizjoterapia (jednolite studnia magisterskie), administracja, filologia polska, pedagogika, pielęgniarstwo i wychowanie fizyczne (we wszystkich przypadkach studia drugiego stopnia). Polska Komisja Akredytacyjna rozpatruje aktualnie kolejne dwa wnioski PWSZ o studia drugiego stopnia na kierunkach: ekonomia oraz technologia chemiczna. Na rozpatrzenie przez PKA czeka także wniosek tarnowskiej uczelni o zgodę na uruchomienie studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo.

(sm)

Fot. archiwum PWSZ