Świetne wyniki matury międzynarodowej w II LO - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Świetne wyniki matury międzynarodowej w II LO

W II Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie już po raz dziesiąty odbyła się matura międzynarodowa. Jej program (IB DP) wprowadzony został w 2010 roku przez ówczesną dyrektorkę, Halinę Pasternak, a koordynowany był przez Marię Trojanowską.

Anna Szymańska

Co roku uczniowie II LO w Tarnowie otrzymują z tego egzaminu bardzo wysokie wyniki. W tym roku maksymalną liczbę punktów zdobyła Anna Szymańska (na zdjęciu), która niebawem rozpocznie studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (informatyka analityczna). Dwie inne uczennice, Barbara Balawejder i Wiktoria Januszek – obecnie studentki psychologii w Amsterdamie – osiągnęły natomiast 44 punkty na 45 możliwych. Przy okazji warto wspomnieć, że tegoroczne maturzystki miały bardzo dobry wzór do naśladowania. W drugim roczniku, maksymalną liczbę punktów (otrzymuje ją mniej niż 1 proc. zdających na całym świecie), osiągnął bowiem, obecny doktor matematyki pracujący na Uniwersytecie Kreteńskim, Borys Kuca.

Średnia punktów zdobywanych przez uczniów II LO corocznie znacznie przewyższa tą światową. W tym roku wyniosła ona 36 pkt., czyli 80 proc. Tarnowscy maturzyści uzyskali przy tym średnią ocen 5.75, co jest najlepszym wynikiem osiągniętym od początku realizacji programu w II LO.

Matura międzynarodowa to wyjątkowy program, który pozwala nie tylko na rozwój językowy - zajęcia prowadzone są w języku angielskim - ale również na wszechstronny rozwój. Uczniowie sami kreują swoją ścieżkę edukacyjną, wybierając przedmioty z sześciu grup. Pracują w małych grupach, przy czym nie jest to tylko praca z podręcznikiem lub wykład, ale również przeprowadzanie eksperymentów, zajęcia w terenie czy praca metodą projektów, czyli łączenie teorii z praktyką.

Młodzież realizuje również program CAS (Creativity Action Service), podczas którego rozwija swoją kreatywność, uzdolnienia sportowe, ale także angażuje się w pracę wolontariacką. Kolejnym przedmiotem, który rozwija horyzonty młodych ludzi, jest TOK (Theory of Knowledge) - teoria wiedzy, która pozwala nabyć narzędzia do krytycznego odczytywania współczesnego świat.

- Nasi abiturienci podejmują studia nie tylko na wybitnych uczelniach w Polsce, ale również w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Kończąc klasę z programem matury międzynarodowej, uczennice i uczniowie są świetnie przygotowani do podjęcia studiów wyższych, ponieważ posiadają umiejętności pisania esejów, prac badawczych, analizowania źródeł, stosowania przypisów. Dzięki programowi CAS oraz zajęciom z psychologii potrafią radzić sobie w trudnych sytuacjach, lepiej rozumieją siebie i otaczający ich świat – mówi dyrektorka II Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, Beata Klimkiewicz-Świder.

(sm)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski