Tarnowska PWSZ czwarta w Polsce

Tarnowska PWSZ zajęła czwarte miejsce w ogłoszonym dzisiaj rankingu czasopisma Perspektywy w kategorii publicznych uczelni zawodowych. Tym samym tarnowska uczelnia poprawiła o dwie lokaty pozycję z ubiegłorocznego rankingu.

Kampus PWSZ z lotu ptaka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie osiągnęła wskaźnik rankingowy 74, ustępując pola jedynie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu oraz Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Przy opracowywaniu rankingu pod uwagę brane były: ocena przez kadrę akademicką, preferencje pracodawców, ekonomiczne losy absolwentów, prowadzenie kierunku magisterskiego, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, ocena parametryczna, rozwój kadry własnej, uprawnienia doktorskie, dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych, liczba studentów i nauczycieli akademickich z zagranicy, wielokulturowość środowiska studenckiego oraz liczba wyjazdów i przyjazdów w ramach wymiany studenckiej.

(sm)

fot. archiwum PWSZ