Tarnowskie szkoły otwarte dla wszystkich

Trwa nabór do szkół ponadpodstawowych. W nadchodzącym roku szkolnym zaplanowano w Tarnowie prawie dwa tysiące miejsc dla uczniów kończących ósmą klasę. Oznacza to, że w liceach otworzą się 32 oddziały, w szkołach branżowych siedem a w technikach 23. W sumie to 62 oddziały. Kandydować do nich może każdy, bez względu na miejsce zamieszkania.

grafika z logo miasta oraz zdjęcią szkolnej sali w tle

- Mury tarnowskich szkół są otwarte dla wszystkich ósmoklasistów. Warunkiem przyjęcia są kryteria ocen ze świadectwa i z egzaminu. O kolejności przyjęć decyduje tylko suma punktów. Nie bierze się pod uwagę miejsca zamieszkania – wyjaśnia Bogumiła Porębska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa.

W nowym roku szkolnym planowane jest utworzenie 1200 miejsc dla osób spoza Tarnowa oraz 886 dla uczniów, którzy aktualnie uczą się w publicznych szkołach tarnowskich. - Doświadczenie nam pokazuje, że z roku na rok ubywa nam uczniów z zewnątrz miasta. W tamtym roku było ich około 60 procent. W tym roku zaplanowaliśmy, a są to tylko i wyłącznie plany, że spoza Tarnowa zapraszamy 55 procent uczniów w stosunku do wszystkich pierwszoklasistów. A to oznacza, że zapraszamy spoza Tarnowa więcej uczniów, niż z naszego miasta. Krążące opowieści o tym, że mamy możliwość sterowania, czy będzie to uczeń z Tarnowa czy spoza nie mają żadnego uzasadnienia – przekonuje Bogumiła Porębska.

Przypomnijmy, nabór do szkół ponadpodstawowych jest prowadzony w sposób elektroniczny. Ósmoklasiści ze szkół tarnowskich będą mogli zalogować się loginami i hasłami, które otrzymają w swojej szkole podstawowej. Uczniowie z innych szkół będą musieli samodzielnie założyć konto. Wnioski wraz z dokumentami można składać do 21 czerwca.

Do 14 czerwca w szkołach przeprowadzane będą sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych i próby sprawności fizycznej. Wyniki zostaną ogłoszone do 17 czerwca. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można dołączyć do wniosku od 25 czerwca do 14 lipca.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 22 lipca, a listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 2 sierpnia. Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 3 sierpnia.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej rekrutacji dostępne są tutaj.

(lb)