Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie z sukcesami

Drużyna ZSB zajęła VII miejsce w finale centralnym 34. edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, które rozegrały się w dniach 15-17 kwietnia w Gdańsku.

olimpiada

Zawody były podzielone na trzy etapy. W pierwszym szkolnym, zawodnicy odpowiadali na pytania z zakresu podstawy programowej obowiązkowej dla technika budownictwa. Do etapu okręgowego zakwalifikowali się ci uczniowie, którzy byli najlepsi w etapie szkolnym.

Z każdego okręgu wyłoniono trzech najlepszych uczestników, dając im tym samym przepustkę do finałowych zmagań. Tematyka zadań na szczeblu centralnym obejmowała między innymi całokształt budownictwa, w szczególności: konstrukcje budowlane, technologię budownictwa, dokumentację budowlaną, kosztorysowanie, organizację budowy oraz uwzględniała dziedziny kształcenia ogólnego, takie jak matematyka, fizyka i chemia, które są niezbędną podbudową kształcenia zawodowego. Zakres wiedzy uczestników musiał wykraczać poza podstawę programową oraz niezbędną do opanowania literaturę.

W ostatnim etapie, reprezentanci tarnowskiej szkoły uzyskali tytuł laureata olimpiady oraz miano finalistów. Otrzymali dyplomy, medale i nagrody oraz uzyskali indeksy na wydziały budowlane oferowane przez polskie uczelnie techniczne. Warto dodać, iż otrzymane przez tarnowian tytuły uprawniają do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz dają preferencje w przyjęciu na studia bez postępowania kwalifikacyjnego.

 

(pm)

 

Zdjęcie ZSB Tarnów