Za nami drugi dzień matur

Tegoroczni maturzyści już po pierwszych egzaminach. W tym roku w tarnowskich szkołach do matur mogło podejść niespełna 3 tys. uczniów. Ze względu na pandemię koronawirusa, uczniowie będą zdawać tylko pisemną część egzaminu. Część ustną mają zdawać jedynie ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

maturka

W tym roku maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie ma wymogu rozszerzonego egzaminu dodatkowego, ale można do niego podejść. Materiał też będzie okrojony, znajdzie się mniej pytań, a czasu zostanie dokładnie tyle samo.

4 maja odbył się egzamin pisemny z języka polskiego, a na napisanie go maturzyści mieli 170 minut. Pojawiła się „Lalka" Bolesława Prusa, „Ziemia obiecana" Władysława Reymonta oraz wiersz pt. „Strych" Beaty Obertyńskiej. Dzisiaj (5 maja) maturzyści zmagali się z zadaniami z matematyki. W kolejnych dniach zdawać będą egzaminy z języka obcego i ewentualnie dodatkowe przedmioty.

Maturzyści, którzy chcą zdawać przedmioty dodatkowe, czynić to będą na poziomie rozszerzonym. Mieli do wyboru: biologię, chemię, filozofię, fizykę, geografię, historię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny, matematykę i wiedzę o społeczeństwie.

Aby zdać maturę trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotów do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służy tylko przy rekrutacji na studia.

Matury potrwają do 21 maja.

(pm)