Zajęcia w PWSZ zawieszone do 10 kwietnia

Pełniący obowiązki rektora, dr hab. inż. Józef Kania, prof. PWSZ, przedłużył do 10 kwietnia okres zawieszenia działalności dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

W podpisanym wczoraj zarządzeniu zobowiązał równocześnie dziekanów poszczególnych wydziałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nawet jeśli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia.

(sm)