Zimowa rekrutacja w PWSZ - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Zimowa rekrutacja w PWSZ

Od 1 lutego do 13 lutego potrwa rekrutacja na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Podobnie jak w poprzednim roku nabór dotyczy jednego kierunku, czyli studiów drugiego stopnia na kierunku Technologia chemiczna.

kampus PWSZ

To kierunek dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata uzyskany w ramach studiów I stopnia na kierunkach takich jak: Chemia, Inżyniera materiałowa lub pokrewnych. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera, co oznacza, że kończący kierunek Chemia z tytułem licencjata, dostaną szansę zdobycia aż dwóch tytułów – inżyniera i magistra.

Studia na wspomnianym kierunku trwają trzy lub cztery semestry – w zależności od ukończonych studiów I stopnia. Dla studentów posiadających tytuł zawodowy licencjata, rozpoczęły się już w październiku i potrwają 4 semestry. Dla posiadających tytuł inżyniera, studia rozpoczną się w lutym i potrwają 3 semestry. To właśnie inżynierowie będą mogli rekrutować się w naborze zimowym.

Program studiów na kierunku Technologia chemiczna skonstruowany jest w oparciu o nowoczesne formy kształcenia łączące multimedialne wykłady teoretyczne z praktycznym zdobywaniem wiedzy w ramach zajęć laboratoryjnych, podczas których studenci mogą rozwijać umiejętności eksperymentatorskie, realizować własne pomysły i projekty – mówi dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek, dziekan Wydziału Politechnicznego.

Program studiów na tym kierunku umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach bardzo wielu dziedzin, w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb. Studenci samodzielnie dokonują wyboru własnej ścieżki kształcenia w oparciu o moduły obieralne obejmujące wiele specjalności. Podczas studiów studenci odbywają praktykę zawodową w zakładzie przemysłowym, laboratorium chemicznym albo w jednostce naukowo-badawczej, podczas której mogą zweryfikować nabytą wiedzę oraz umiejętności praktyczne. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej.

Rekrutacja odbędzie się na normalnych zasadach z wykorzystaniem systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów. Zapisy dla przyjętych kandydatów wyznaczono od 16 do 18 lutego. Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie dla kandydatów – kandydat.pwsztar.edu.pl. Informacji udzielają także pracownicy Biura Promocji pod nr tel. 14 631 66 66, mailowo – rekrutacja@pwsztar.edu.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych.

(ww)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski