Drogowe podsumowania i zapowiedzi

Zarząd Dróg i Komunikacji podsumował swoje działania w 2020 roku, czyli remonty i inwestycje drogowe. Znamy też już tegoroczne plany związane z kontynuacjami prac i nowymi projektami.

Podsumowanie pracy Zarządu Dróg i Komunikacji

W ramach prowadzonych działań ZDiK wyremontował i wybudował ponad 3,6 km chodników oraz prawie 6 km ulic. Do najważniejszych inwestycji należy budowa Inteligentnego Systemu Transportowego, wykonanie zajezdni (węzeł Kochanowskiego-Chyszowska) i ścieżek rowerowych na odcinku od basenu w Mościcach do ul. Kwiatkowskiego. Zakończono także modernizację płyty Rynku w Tarnowie, wyremontowano ul. Sportową, oraz część ul. Krakowskiej. Powstało sześć nowych stacji roweru miejskiego.

Obecnie kontynuowanych jest kilka zadań z poprzednich lat. Jest to m.in. przebudowa ul. Lwowskiej – etap I. Tam wykonawca skupia się na odcinku od potoku Małochlebówka do Szpitala św. Łukasza. Na równi prowadzone są też prace podziemne na rondzie Zesłańców Sybiru (tutaj szczegóły). Prowadzone są także dalej prace na ul. Garbarskiej i ul. Poziomkowej.

Projektowany jest już węzeł przesiadkowy Krakowska-Planty (realizowany w formule -zaprojektuj i wybuduj) w ramach Integracji Transportu Publicznego. Dobiega też końca opracowanie dokumentacji projektowych, potrzebnych do przebudowy ul. Dworcowej i ul. Sikorskiego (od ul. Krakowskiej do ul. Szujskiego). Kończą się także postępowania przetargowe dla m.in. dla prac projektowych modernizacji ul. Błonie, budowy parkletów czy rozbudowy węzła komunikacyjnego w rejonie Owintaru.

Zarząd Dróg i Komunikacji planuje już II i III etap przebudowy ul. Lwowskiej (od drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94) oraz budowę połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich. Ma też zostać zmodernizowana ul. Błonie i rozbudowana ul. Ablewicza - dla tych zadań prowadzone są aktualnie prace projektowe.

(mt)