Nagroda imienia Tadeusza Tertila - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Nagroda imienia Tadeusza Tertila

Już po raz szesnasty przyznane zostaną nagrody imienia Tadeusza Tertila. Autorzy prac licencjackich, inżynierskich lub magisterskich o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim, ubiegać mogą się o nie od roku 2007.

Plakat konkursu o nagrodę Tertila

Nagrody jak zwykle przyznane zostaną w dwóch kategoriach: najlepszej pracy licencjackiej lub inżynierskiej oraz najlepszej pracy magisterskiej (w obu przypadkach warunkiem niezbędnym jest obrona pracy w roku akademickim 2021/22). W przypadku tej drugiej kategorii wyodrębnione są dodatkowo dwie podkategorie: nauki humanistyczne i społeczne oraz pozostałe dziedziny nauki i sztuki. Może być dodatkowo przyznana dodatkowo nagroda specjalna dla pracy wyróżniającej się dużym stopniem innowacyjności.

Pracę dyplomową do nagrody zgłasza uczelnia, za zgodą absolwenta, przy czym każda szkoła wyższa może zgłosić maksymalnie dwie prace magisterskie oraz jedną licencjacką lub inżynierską. Zgłoszeń dokonywać można do czwartku 15 września.

Oceny prac dokonają członkowie kapituły, w skład której wejdzie po dwóch przedstawicieli Gminy Miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Łączna pula nagród wyniesie w tym roku 14 tysięcy złotych. Oprócz nagrody pieniężnej, laureaci otrzymają dyplom i pamiątkową statuetkę, a ich prace będą opublikowane na stronach internetowych Gminy Miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego.

Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego, która odbędzie się 30 października.

(sm)

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejCiepłe mieszkanieTarnów.pl miesięcznik miejski