Prezydent podpisał raport z konsultacji projektu PZMM

Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela podpisał raport z przebiegu i wyników konsultacji projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa. Przeprowadzone one zostały w terminie od 12 kwietnia do 13 maja.

Projekt dokumentu podlegał konsultacjom z mieszkańcami Tarnowa. Ich uczestnicy mieli możliwość przedstawienia poglądów podczas spotkań, organizowanych w formule stacjonarnej oraz online, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podczas spotkań organizowanych w ramach konsultacji zebrano uwagi i komentarze odnośnie projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa. Oprócz tego na spotkaniach zaprezentowane zostały prezentacje podsumowywujące działania w ostatnim jego etapie.

Dokument zawierający zestawienie oraz analiza zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag dostępny jest poniżej.

(sm)

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski