Bieg Azotowy 2019

W sobotę 15 czerwca w Tarnowie-Mościcach rozegrany zostanie uliczny „Bieg Azotowy 2019”. Jego uczestnicy będą mieli do pokonania dystans 10 kilometrów, a start i meta zawodów umiejscowione będą na ul. Czerwonych Klonów w okolicy Centrum Sztuki Mościce.

Uczestnicy biegu – oddzielnie kobiety i mężczyźni – klasyfikowani będą w dwóch kategoriach: open oraz pracownicy Grupy Azoty S.A. i spółek należących do Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Udział w zawodach jest bezpłatny, przy czym w biegu wystartuje maksymalnie 300 osób; o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Dokonywać można ich na stronie internetowej: https://kepasport.pl/wydarzenie/bieg-azotowy-2019. W przypadku nie osiągnięcia limitu zgłoszeń, organizatorzy przewidują możliwość rejestracji biegaczy w dniu zawodów, nie później jednak niż na dwie godziny przed startem.

(sm)