II bieg sztafetowy 3 Maja przełożony

Zapowiadany na jutro, to jest 1 maja, II bieg sztafetowy Konstytucji 3 Maja nie odbędzie się. Organizatorzy Kępa Sport i PTG Sokół – Świat Pracy zdecydowali, że zostanie on przeniesiony na inny termin. Wyznaczono go na niedzielę, 30 maja na godzinę 12, a impreza sportowa odbędzie się w tarnowskim parku Piaskówka.

bieganie

Celem imprezy jest przede wszystkim propagowanie aktywności i tym samym uczczenie narodowego święta. Pierwsza edycja tego biegu odbyła się w 2018 roku. Uczestnicy startowali w sztafecie w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przypomnijmy, że tegoroczny bieg o dystansie 10 km będzie  rozgrywany w formie sztafety. Każdą drużynę mają tworzyć trzyosobowe zespoły mieszane (w każdym musi być co najmniej jedna kobieta). W drużynach mogą startować osoby, które reprezentują kluby sportowe, amatorskie kluby biegacza, firmy, stowarzyszenia, fundacje, koleżeńskie grupy biegowe lub grupy przyjaciół.

W tym samym dniu odbędą się także 7. Mistrzostwa Tarnowa w nordic walkingu. W związku z organizacją wydarzeń sportowych, mogą wystąpić utrudnienia w parku Piaskówka, bowiem główne alejki w parku będą zarezerwowane na bieg.

Zapisy odbywają się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.kepasport.pl .

TRASA BIEGU

  • długość trasy biegu sztafetowego: 10 x 1 km
  • przebieg trasy biegu sztafetowego: ścieżki pieszo – rowerowe w parku Piaskówka w Tarnowie,
  • nawierzchnia trasy biegu sztafetowego: beton oraz utwardzone alejki parkowe,
  • start i meta biegu sztafetowego zlokalizowane są w parku Piaskówka w Tarnowie, w odległości ok. 10 m od stawu,
  • trasa biegu zostanie oznakowana,
  • podczas biegu należy ściśle trzymać się wyznaczonej trasy,
  • wszelkie skracanie trasy będzie skutkowało dyskwalifikacją drużyny.

 

(pm)