Obiekty TOSiR bez młodych sportowców

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji wprowadził zmiany dotyczące tego, kto może korzystać z obiektów sportowych. Według rozporządzenia premiera z 25 marca, na pływalni, w halach sportowych, siłowniach i salkach treningowych ćwiczyć mogą jedynie dorośli sportowcy, którzy na co dzień zawodowo zajmują się uprawianiem sportu i z tego się utrzymują. 

tosir bez młodych

Oznacza to, że z obiektów TOSiRu mogą korzystać ci zawodnicy, którzy pobierają stypendium sportowe, są członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpijskiej oraz reprezentanci lig zawodowych. W związku z tym dzieci i młodzież, którzy do tej pory uczestniczyli we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez związki sportowe nie będą mogli brać udziału w rozgrywkach ligowych i innych zawodach. 

Na razie rozporządzenie obowiązywać będzie do 18 kwietnia. 


(pm)