Park Wodny i MDS czynne dla szkół, szkółek i sekcji pływackich

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, iż od 19 października br. (poniedziałek) uruchomiony zostanie Park Wodny przy ul. Piłsudskiego 30 oraz Miejski Dom Sportu przy ul. Traugutta 5a dla szkół, sekcji i szkółek pływackich.

Jednocześnie TOSiR  informuje, że będzie prowadzona sprzedaż biletów ulgowych oraz biletów instruktorskich dla osób posiadających zgodę na prowadzenie zajęć. 

Od soboty (24 października) wznowione zostaną natomiast zajęcia nauki i doskonalenia pływania, organizowane przez ośrodek. Zajęcia, tak jak dotychczas, będą obywały się zgodnie z obowiązującym harmonogramem, ulegając wydłużeniu o jeden tydzień.