Komunikaty

W piątek, 31 grudnia, kasy Urzędu Miasta Tarnowa będą czynne w godzinach od 7.30 do 11.00. Jednocześnie informujemy, że wpłat dotyczących należności z tytułu podatków i dzierżawy bez dodatkowych opłat można dokonywać w jednostkach Poczty Polskiej.