II Tarnowski Dzień Seniora - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

II Tarnowski Dzień Seniora

W II Tarnowskim Dniu Seniora zorganizowanym w Teatrze im. L. Solskiego wzięło udział ponad 300 osób. Seniorzy świętowali swój Dzień i zapoznali się z ofertami instytucji, które pracują na ich rzecz. Organizatorzy przygotowali także specjalne atrakcje dla uczestników spotkania.

W programie znalazły się m.in. prezentacje dobrych praktyk realizowanych w Tarnowie na rzecz Seniorów. Swoje propozycje przedstawiły organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” – projekt „Nostalgikon.pl”, „Nowy album z dawnych lat”, Stowarzyszenie Sportowe SOKÓŁ TARNÓW – „Senior – sportowiec”, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie  – „Biesiada Pokoleń”, Biuro Wystaw Artystycznych Pałacyk Strzelecki – „Rodzinne warsztaty plastyczne – wspólna kontestacja sztuki i wartości kultury”.

Goście obejrzeli również spektakl w wykonaniu TEATRU TUPTUSIE oraz wysłuchali koncertu zespołu Old Boys Band. Nie zabrakło także czasu na spokojne spotkania przy kawie.

Kilka słów warto poświęcić drugiej edycji konkursu „Miejsce przyjazne Seniorom”, którą rozstrzygnięto podczas gali. Celem tej zorganizowanej przez Urząd Miasta Tarnowa akcji jest docenienie tarnowskich seniorów, okazanie im szacunku i wsparcia oraz promocja najbardziej przyjaznych seniorom miejsc na mapie Tarnowa. Przyjaznych to znaczy takich, które dysponują wachlarzem usług i świadczeń odpowiadającym ich potrzebom. 

Laureatami konkursu zostali: Biuro Wystaw Artystycznych Pałacyk Strzelecki w Tarnowie, Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie, Dom Pomocy Społecznej
w Tarnowie, ul. Czarna Droga 48, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA
w Tarnowie, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego
w Tarnowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddział Okręgowy z siedzibą w Tarnowie, Przedszkole Publiczne
Nr 32 w Tarnowie, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
im. Jana Szczepanika w Tarnowie

Przy organizacji II Tarnowskiego Dnia Seniora Urząd Miasta Tarnowa współpracował
z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz innymi organizacjami pozarządowymi
i instytucjami. W ramach integracji międzypokoleniowej, pod hasłem której przebiegały tegoroczne obchody Dnia Seniora w Tarnowie. Słodki poczęstunek dla uczestników uroczystości przygotowała młodzież z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych
w Tarnowie. W trakcie święta w ramach młodzieżowego wolontariatu pomocą i wsparciem seniorom towarzyszyła młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
im. Jana Szczepanika w Tarnowie.

Zobacz zdjęcia 

oraz I Tarnowski Dzień Seniora


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski