Informacje dla seniorów

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie realizuje zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 pt. „Podziel się czasem – nie bądź sam!”.

Miasto rozstrzygnęło konkurs na prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej. Podpisano umowę z czterema organizacjami pozarządowymi, co najmniej 500 tarnowskich seniorów skorzysta z aktywizujących bezpłatnych zajęć w tym roku. Ruszyły właśnie zapisy, deklaracje można składać w jednej z czterech placówek.

Już czterdzieści pięć osób korzystać może z usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Zielona Przystań” w Tarnowie. Są to nie tylko osoby starsze, cierpiące głównie na zaburzenia o podłożu organicznym, np. choroba Alzheimera, ale również osoby chorujące na schizofrenię, nerwice czy depresje.

13 listopada 2017 r. odbyły się warsztaty rękodzielnicze w Galerii Sztuki Osób Niepełnosprawnych „Aniołowo”.

Oddając klucze do miasta tarnowscy seniorzy zakończyli Tarnowski Tydzień Seniora. Podczas finałowej uroczystości ogłoszono laureatów tytułu seniora i seniorki roku. W spotkaniu wzięło udział kilkaset osób.

Babie Lato

07.12.2017, 09:57

30 września 2017 r. odbył się Dzień Babiego Lata połączony z inauguracją Tarnowskiego Tygodnia Seniora