Jak zostać partnerem karty? - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Jak zostać partnerem karty?

KTO MOŻE ZOSTAĆ PARTNEREM PROGRAMU?

Program ma charakter otwarty tzn. wszyscy, którzy chcą zostać jego Partnerami, mogą to uczynić na każdym etapie funkcjonowania Programu. Ze zgłoszeniem do Programu mogą więc wystąpić nie tylko jednostki budżetowe Gminy Miasta Tarnowa, ale również instytucje i podmioty zewnętrzne, komercyjne. Wszyscy Partnerzy Programu otrzymują specjalne naklejki promujące Kartę, które zamieszczają jako informację o swoim udziale w Programie, w miejscach świadczenia swoich usług. Logo lub nazwa Partnera zostają zamieszczona na stronie internetowej Miasta Tarnowa www.tarnow.pl w zakładce: Polityka społeczna i zdrowie – Dla seniora – „Karta Tarnowskiego Seniora”.

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ PARTNEREM PROGRAMU "KARTA TARNOWSKIEGO SENIORA"?

  • firma lub instytucja przystępująca do Programu buduje zaufanie i kreuje pozytywny wizerunek wśród mieszkańców poprzez współpracę z Urzędem Miasta Tarnowa,
  • Partner akcji staje się rozpoznawalny dla rodzin korzystających z Karty oraz zainteresowanych osób, poprzez umieszczenie logo i danych teleadresowych na stronie www.tarnow.pl w zakładce: Polityka społeczna i zdrowie – Dla seniora – „Karta Tarnowskiego Seniora”,
  • udział w Programie stwarza możliwość poszerzenia grona nowych klientów i pozyskiwanie stałej klienteli,
  • Partner zostaje oznaczony specjalną naklejką promującą Program „Karta Tarnowskiego Seniora”.


Wszystkich, którzy chcą zostać Partnerami Programu, dla których ważne jest zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci z rodzin wielodzietnych, prosimy o zgłaszanie swoich propozycji ulg i zwolnień.

Zgłoszenie udziału w Programie, Partner wysyła na adres politykaspoleczna@umt.tarnow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 14/6882 503.  


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski