Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej (MCAS) - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej (MCAS)

Międzyosiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej 2021 – Złoty Wiek
Obejmuje granice Rady Osiedla nr 3 „Piaskówka” oraz Rady Osiedla nr 10 „Klikowa”
Siedziba: ul. Pułaskiego 92
Koordynator: Grażyna Kondracka  
Tel.: 606 492 334
E-mail: ght@poczta.onet.pl

 

Międzyosiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej 2021 – „UTW (Uniwersalizm, Temperament, Wiedza) dla seniora w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku”
Obejmuje granice Rady Osiedla nr 1 „Starówka”, Rady Osiedla nr 2 „Strusina” oraz Rady Osiedla nr 4 „Grabówka”
Siedziba: ul. Żydowska 20
Koordynator: Monika Grela
Tel.: 14 631 66 03
E-mail: m_grela@pwsztar.edu.pl

 

Międzyosiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej 2021 - SIEMACHA Spot Nestor
Obejmuje granice Rady Osiedla nr 5 „Rzędzin”, Rady Osiedla nr 12 „Jasna”, Rady Osiedla nr 13 „Westerplatte”, Rady Osiedla nr 14 „Legionów H. Dąbrowskiego”, Rady Osiedla nr 16  „Zielone”
Siedziba: ul. XVI Pułku Piechoty 12
Koordynator: Monika Babiarska - Kras
Tel.: 882 011 247
E-mail: mcas.tarnow@siemacha.org.pl  

 

Międzyosiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej 2021 – KANON
Obejmuje granice Rady Osiedla nr 7 „Krakowska”, Rady Osiedla nr 8 „Mościce”, Rady Osiedla nr 9 „Chyszów” oraz Rady Osiedla nr 15 „Koszyce”
Siedziba: ul. Zbylitowska 5
Koordynator: Iwona Snopkowska  
Tel.: 603 953 185
E-mail: kontakt@stowarzyszeniekanon.pl     

 

Międzyosiedlowe CentrumAktywności Senioralnej 2021 – Krzyż
Obejmuje granicę Rady Osiedla nr 11 „Krzyż”
Siedziba: ul. Krzyska 112
Koordynator: Barbara Witek
Tel.: 665 483 408
E-mail: barbara426@onet.pl

 

* w przypadku wolnych miejsc w Międzyosiedlowym Centrum Aktywności Senioralnej z danego obszaru, mogą zostać przyjęte osoby z terenu całego miasta

MCAS są współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa

Projekt został wybrany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021

Celem zadania jest podtrzymanie aktywności  społecznej jak i podnoszenie sprawności fizycznej osób starszych poprzez przeciwdziałanie osamotnieniu, nawiązywanie nowych kontaktów przez osoby starsze, uzyskiwanie wewnątrzpokoleniowego wsparcia, zagospodarowanie wolnego czasu osobom po zakończeniu aktywności zawodowej, poszerzenie wiedzy kulturalnej, ćwiczenie sprawności intelektualnej, rozwijanie pasji i zainteresowań osób starszych.

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski