Jutro rusza głosowanie w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego

Zakończono proces weryfikacji wniosków zgłoszonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok. W sumie zgłoszono 78 wniosków, a w tym 75 projektów. W wyniku pierwszej weryfikacji, pod względem formalnym, odrzucono jeden wniosek. Przed nami głosowanie na konkretne zadania. 

Rozpoczęcie procesu oceny i wyboru wniosków, które zostaną oddane do dyspozycji głosującym mieszkańcom Tarnowa to dwustopniowe postępowanie, w którym wymagane są dwie pozytywne oceny kwalifikujące projekt pod głosowanie. Pod pierwszą ocenę - wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Tarnowa przekazano 74 wnioski. 54 zaopiniowano pozytywnie, a 20, głównie z powodów formalnych, negatywnie.

Kolejnym etapem weryfikacji była ocena Komisji Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie, gdzie do opiniowania przekazano 8 wniosków, które dotyczyły całego miasta. Komisja 5 wniosków zaopiniowała pozytywnie, 3 negatywnie. Wnioski z podziałem na poszczególne osiedla w Tarnowie były natomiast omawiane podczas posiedzeń Zarządów Osiedli oraz Radnych Rady Miejskiej w Tarnowie. Przedstawiciele osiedli zaopiniowali wnioski: 56 pozytywnie, 8 negatywnie.

- Po analizie i zebraniu ocen ze wszystkich gremiów, wyłoniono w sumie 53 projekty, które zostaną poddane głosowaniu już od 4 czerwca – mówi koordynator Budżetu Obywatelskiego, Łukasz Blacha. W przypadku kilku projektów po weryfikacji wydziałów merytorycznych zaproponowano zamianę pełnego zadania na wykonanie np. dokumentacji technicznej, co w przyszłości pozwoli sprawniej wykonać daną inwestycję. - Było to spowodowane brakiem możliwości przygotowania inwestycji i samej realizacji w jednym roku, istotnością wniosku dla mieszkańców – pomimo wyższej sumy niż określone w regulaminie 300 000 zł, lub skomplikowaniem zadania – dodaje Łukasz Blacha.

Najwięcej wniosków do głosowania przekazano z Osiedli: Starówka 9, Jasna 8, Piaskówka 6, Westerplatte i Tarnów (wnioski dot. całego miasta) 5, Gumniska i Mościce po 4, Strusina 3, Grabówka i Krzyż po 2, Chyszów, Klikowa, Krakowska, Legionów, Rzędzin po 1. Dodajmy, że suma kwot projektów po weryfikacji dopuszczonych do głosowania wynosi blisko 10,5 mln zł. Każdy z projektów dopuszczonych do głosowania posiada swój „kod projektu”, który będzie potrzebny do właściwego wypełnienia karty do głosowania.

- Informacje na temat miejsc, w których będzie można wrzucić wypełniony kupon do głosowania, listę projektów wraz z kodami, regulamin oraz same kupony w wersji elektronicznej można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnowa http://tarnowpl.umt.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Urzad-Miasta w zakładce Budżet Obywatelski – mówi dyrektor Kancelarii Rady Miejskiej Małgorzata Słomka - Narożańska. Głosowanie rozpocznie się 4 czerwca i potrwa do 11 czerwca br. Ogłoszenie wyników w Budżecie Obywatelskim na 2015 rok nastąpi za miesiąc.