Można zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego

Trwa trzecia edycja budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy otrzymają do dyspozycji aż 3,5 mln, które będą mogli przeznaczyć na zadania inwestycyjne, kulturalne czy społeczne. To o pół miliona więcej niż w poprzedniej edycji. Zgłaszanie projektów potrwa jeszcze tylko do 5 maja. Wyniki poznamy 28 czerwca.

– Można już planować i zgłaszać swoje inicjatywy, do czego zdecydowanie zachęcam. W tym roku rozstrzygnięcie Budżetu Obywatelskiego zaplanowaliśmy szybciej, bo już na koniec czerwca – mówi zastępca prezydenta Henryk Słomka-Narożański.

Stawiamy na rozwój

Na dofinansowanie mają szansę pomysły, które przyczynią się do rozwoju miasta. Może to być np. budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej, działania mające na celu poprawę komfortu życia tarnowian czy też wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym. Co ważne koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 300 tys. zł.

Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy Tarnowa, którzy w dniu zgłoszenia posiadają czynne prawo wyborcze lub ukończyli 16 lat i posiadają Tarnowską Kartę Miejską w wersji Premium.

 

Jak zgłaszać projekty?

Jak wyjaśnia koordynator trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Łukasz Blacha, pomysły należy zgłaszać na specjalnym formularzu. Jest on dostępny na stronie internetowej http://tarnowpl.umt.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Urzad-Miasta (zakładka Budżet Obywatelski) oraz w punktach informacyjnych Urzędu Miasta przy ul. Nowej 4 i Mickiewicza 2.

Wypełniony formularz należy wysłać listem na adres Urzędu Miasta Tarnowa (ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów) z dopiskiem „Budżet Obywatelski–INICJATYWY” lub złożyć osobiście w punktach informacyjnych urzędu.

Zgłoszenia można dokonać również przez Internet, w tym przy użyciu Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji Premium lub przesyłając wypełniony formularz na adres budzetobywatelski@umt.tarnow.pl. W razie wysłania zgłoszenia drogą listowną, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Jak głosować?

Mieszkańcy będą mogli wybrać w drodze głosowania projekty, które zostaną zrealizowane. Rozpocznie się ono 4 czerwca i potrwa dokładnie tydzień.

- O wyborze projektów do realizacji zdecydują sami mieszkańcy.  Warunkiem jest posiadanie w dniu głosowania czynnego prawa wyborczego. Zagłosować będą mogły także osoby, które ukończyły 16 lat i posiadają Tarnowską Kartę Miejską w wersji Premium – mówi Łukasz Blacha.

Głosować będzie można w punktach informacyjnych poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania, na stronie internetowej budzetobywatelski.umt.tarnow.pl przy użyciu Tarnowskiej Karty

Miejskiej w wersji Premium lub przesyłając na adres Urzędu Miasta Tarnowa (ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów)karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski–GŁOSOWANIE” (za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego.

Co ważne głosować można tylko na jedno zadanie. W innym przypadku głos będzie nieważny. Wybrane projekty zostaną zrealizowane w 2015 roku.

Szczegóły oraz wzór formularza zgłoszeń i karty do głosowania znajdują się w specjalnej zakładce na stronie internetowej http://tarnowpl.umt.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Urzad-Miasta/Budzet-Obywatelski/Budzet-Obywatelski-2015.

Inicjatorką tarnowskiego budżetu obywatelskiego jest radna PO Małgorzata Mękal. Pierwsza edycja miała miejsce w zeszłym roku.

Więcej informacji - Łukasz Blacha, tel. 14 68 82 482, e-mail: l.blacha@umt.tarnow.pl

 

Harmonogram

Zgłaszanie projektów7 kwietnia 2014 r. – 5 maja 2014 r.
Weryfikacja zgłoszonych projektów6 maja 2014 r. – 26 maja 2014 r.
Ogłoszenie listy projektów27 maja 2014 r.
Działania informacyjne27 maja 2014 r. – 3 czerwca 2014 r.
Głosowanie4 czerwca 2014 r. – 11 czerwca 2014 r.
Ogłoszenie wyników28 czerwca 2014 r.