Ruszyło głosowanie w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy mogą głosować na 54 projekty. Magistrat przygotował trzy miejsca w budynkach urzędu, gdzie do urny można wrzucić wypełnione kupony.

To budynki przy ulicach Mickiewicza 2, Nowej 4, Goldhammera 3 i są dostępne w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki 7:30-18:00, od wtorku do piątku 7:30-15:30).

Można głosować również za pośrednictwem strony internetowej budzetobywatelski.umt.tarnow.pl. W tym przypadku należy posiadać Tarnowską Kartę Miejską w wersji „Premium” (dotychczas wydano ponad 12 000 kart). Dotyczy to również osób, które ukończyły 16 lat i są posiadaczami takiej właśnie karty.

Ponadto głosować można za pośrednictwem poczty tradycyjnej. O ważności głosu w tym wypadku będzie decydowała data stempla pocztowego (11 czerwca).

Samo głosowanie przebiega w niezmienionym kształcie. Na karcie do głosowania należy wpisać swoje imię i nazwisko, adres zameldowania oraz numer PESEL. Należy również wpisać „kod projektu” zgodnie z listą projektów zamieszczoną na stronie internetowej Miasta Tarnowa. Co istotne, zagłosować można tylko jeden raz. Każdy kolejny głos spowoduje, że wszystkie dotychczas złożone głosy przez jedną osobę będą nieważne. Po zakończeniu głosowania specjalna komisja weryfikująca sprawdzi wszystkie karty do głosowania, zarówno pod kątem informacji personalnych, jak i ewentualnych duplikatów głosów.

Po zakończeniu głosowania, od 12 czerwca rozpocznie się etap weryfikacji i liczenia głosów. Wyniki Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 poznamy już 27 czerwca.

Lista projektów, na które można głosować:

 

 

Budżet Obywatelski 2015 w liczbach:

 • 3,5 mln zł – suma budżetu obywatelskiego
 • 54  - liczba projektów
 • 10 mln zł – suma wniosków
 • 13 wniosków – drogi, chodniki, parkingi
 • 12 wniosków – place zabaw
 • 8 wniosków – modernizacja budynków
 • 7 wniosków – modernizacja boisk
 • 2 wnioski – wydarzenia sportowe
 • 12 wniosków – inne
 • Aktywność osiedli:
  • Starówka – 9
  • Jasna – 8
  • Piaskówka – 6
  • cały Tarnów – 5
  • Gumniska, Mościce – 4
  • Strusina – 3
  • Grabówka, Krzyż – 2
  • Chyszów, Klikowa, Zielone, Legionów, Rzędzin, Krakowska - 1