Harmonogram

 

Harmonogram poszczególnych czynności w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnowa na 2018 rok:

Lp.Opis czynnościTermin
1.Zgłaszanie projektów31 marca - 28 kwietnia 2017 r.
2.Weryfikacja zgłoszonych projektów wraz z wymaganymi ocenami właściwej merytorycznie jednostki organizacyjna Urzędu Miasta Tarnowa lub Gminy Miasta Tarnowa2- 22 maja 2017 r.
3.Wyrażenie przez Komisję Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie opiniido 31 maja 2017 r. 
4.Ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania i listy projektów odrzuconych oraz wykazu punktów do głosowania2 czerwca 2017 r.
5.Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów dopuszczonych do głosowania2 – 18 czerwca 2017 r.
6.Głosowanie nad wyborem projektów do realizacji19 - 28 czerwca 2017 r.
7.Ogłoszenie ostatecznych wyników głosowania nad wyborem projektów do realizacji30 czerwca 2017 r.