Konsultacje społeczne - planowanie przestrzenne

Obwieszczenie

28.01.2021, 08:43

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ul. Tuchowskiej, linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów oraz drogi krajowej nr 94.

Obwieszczenie

26.01.2021, 09:14

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w rejonie ulic Czerwonych Klonów i R. Traugutta.

Obwieszczenie

25.01.2021, 12:50

Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Tarnowa informuje o wyłożeniu, na okres 21 dni, do konsultacji dokument pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla miasta Tarnowa do 2035 r.”.

OBWIESZCZENIE

14.10.2020, 08:44

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ul. Tuchowskiej, linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów oraz drogi krajowej nr 94.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wykonania dokumentacji projektowej do etapu Koncepcji Programowej dla zadania np. „Przełożenie drogi krajowej nr 73 w Tarnowie umożliwiające połączenie autostrady A-4 (węzeł „Tarnów-Północ”) z drogą krajową nr 94 (węzeł „Lwowska”)” realizowanej na zlecenie krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Prezydent Miasta Tarnowa na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 51 i art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych...

OBWIESZCZENIE

05.02.2020, 12:54

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w rejonie ulicy Komunalnej – „Krzyż Wschód III”.

OBWIESZCZENIE

02.12.2019, 10:57

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie ulic Lotniczej, Modelarskiej oraz al. Tarnowskich i drogi krajowej nr 94.

Obwieszczenie

30.09.2019, 11:42

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie ulic Lotniczej, Modelarskiej oraz al. Tarnowskich i drogi krajowej nr 94.