Druga edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił 2 edycję otwartego konkursu ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.  Celem konkursu jest zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wzmocnienie procesów integracji sektora pozarządowego działającego na rzecz osób niepełnosprawnych w Małopolsce.

W ramach konkursu przewiduje się wyłonienie ofert i wsparcie realizacji zadań o charakterze regionalnym, tzn. planowane do realizacji na obszarze więcej niż jednego powiatu lub zadania skierowane do beneficjentów ostatecznych, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej dwóch powiatów.

Termin składania ofert: do 6 lipca 2022

Szczegóły na https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2123751,druga-edycja-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-z-za.html


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski