Aktualności

Ruszył nabór wniosków w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych województwa małopolskiego koncentrujących się na zapewnieniu wsparcia grupom najbardziej dotkniętym skutkami pandemii.

Gmina Miasta Tarnowa przystępuje do realizacji Programu  ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Program ma na celu wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Ruszył program dla podmiotów ekonomii społecznej pn. „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” - edycja 2021. Do wzięcia udziału w II edycji programu  zapraszają UBS (Fundator programu), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r. pn. „Małopolska! Postaw na edukację!”

Narodowy Instytut wolności zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie NOWEFIO 2021.

Ruszył konkurs województwa małopolskiego pn. „Małopolska Sieć Sukcesorów” dla organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wsparcia transferu biznesu w województwie małopolskim.

KANA zaprasza na wakacje

25.02.2021, 11:54

Już od 1 marca UKS KANA w Tarnowie realizuje zapisy na Lato z KANĄ 2021. Oferta jest skierowana dla wszystkich w wieku od 7-18 lat i dotyczy nie tylko dzieci i młodzieży z miasta Tarnowa.