Aktualności

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia, a jego celem jest szerzenie profilaktyki HIV/AIDS oraz zwiększenie w społeczeństwie wiedzy o życiu z tym wirusem.

Już od 27 maja można składać zadania do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec województwa, który skończył 16 lat. Na wypełnione formularze urząd marszałkowski województwa małopolskiego czeka do 17 czerwca. Na realizację 4. edycji Budżetu Obywatelskiego WM Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza 12 milionów złotych!

Już za dwa tygodnie rusza składanie zadań do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Województwo Małopolskie zaprasza do składania ofert w ramach otwartych konkursów ofert.

Oddział ZUS w Tarnowie oraz Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” zapraszają do udziału w „Dniu Osób z Niepełnosprawnością”, który będzie przebiegał pod hasłem „Żyj aktywnie!”.

16 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

W ramach projektu BYĆ RODZICEM Stowarzyszenie MAMY TARNÓW po raz kolejny organizuje wydarzenie dla rodziców i opiekunów.

Ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na realizację zadań pn.: WKL-1 „Wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury i sztuki w różnych dziedzinach, a także rozwój sektora kreatywnego poprzez wspieranie powstawania nowych dzieł i organizowania wydarzeń w roku 2019”, WKL-2 „Miejskie obchody uroczystości państwowych, patriotycznych i historycznych”, WKL-3 „Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej” oraz WED-1 „Organizacja wypoczynku l...

Otwarty konkurs ofert jest podstawą do wyłonienia i dofinansowania najlepszych innowacyjnych projektów edukacyjnych, które wspomogą rozwój działalności naukowej i samokształceniowej kół naukowych, realizowane przez nie projekty oraz przyczynią się do popularyzacji badań naukowych prowadzonych przez koła. Konkurs ma również na celu wsparcie partnerstw i współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego z akademickimi kołami naukowymi ...