Aktualności

Międzynarodowa konferencja naukowa p.t. „Wykluczenie społeczne w przestrzeni publicznej” organizowana przez Tarnowskie Stowarzyszenie Pracowników Nauki „Pro Publico Bono” we współpracy z Prezydentem Miasta Tarnowa Romanem Ciepielą, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie - Instytutem Pracy Socjalnej, Uniwersytetem Jagiellońskim – Instytutem Socjologii, Katedrą Edukacji Specjalnej i Pracy Socjalnej oraz Lwowskim Narodowym Uniwersytetem im...

Prezydent Miasta Tarnowa ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa, na podstawie ogłoszenia w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa na lata 2020-2023 (Dz.U. 2019 poz. 7376).

Już po raz czwarty odbędzie się Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki. Jak wspierać osoby w podeszłym wieku z chorobami i zaburzeniami psychicznymi - to główny temat tej edycji Kongresu, który odbędzie się 15 listopada br. w Krakowie.

Aktywna Przyszłość

21.08.2019, 10:35

Fundacja Sustinae zaprasza osoby młode mające problemem ze znalezieniem lub utrzymaniem zatrudnienia do skorzystania z bezpłatnego programu „Aktywna Przyszłość”! Jeśli chcesz zmienić swoje położenie i spróbować na nowo odkryć swój potencjał, to jest program właśnie dla Ciebie!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w ś...

W związku z przystąpieniem do prac nad projektem „Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”, informujemy o możliwości przedstawienia i konsultacji swoich propozycji odnośnie do ww. programu z dyrektorami oraz pracownikami wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Tarnowa.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia, a jego celem jest szerzenie profilaktyki HIV/AIDS oraz zwiększenie w społeczeństwie wiedzy o życiu z tym wirusem.

Już od 27 maja można składać zadania do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec województwa, który skończył 16 lat. Na wypełnione formularze urząd marszałkowski województwa małopolskiego czeka do 17 czerwca. Na realizację 4. edycji Budżetu Obywatelskiego WM Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza 12 milionów złotych!

Już za dwa tygodnie rusza składanie zadań do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Województwo Małopolskie zaprasza do składania ofert w ramach otwartych konkursów ofert.