Aktualności - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Aktualności

Trwa konkurs na karpackie inicjatywy lokalne w ramach zadania pn. „Karpackie inicjatywy lokalne” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Fundacja ARTS w partnerstwie z Centrum Archiwistyki Społecznej zaprasza młode organizacje pozarządowe (działające maks. 5 lat) i grupy nieformalne (min. 3 osoby) do udziału w konkursie grantowym „NOWEFIO – Zachowując Historię Społeczności”.

Trwa otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa małopolskiego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka na lata 2024-2025 pn. „Czas dla rodziny – integracja międzypokoleniowa”.

Trwa nabór w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka pn. Program wsparcia turystyki. Oferty można składać do 2 kwietnia.

7 marca odbył się XXII Okręgowy Zjazd delegatów Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Tarnowie.

Rozmowy o bieżącej i przyszłej współpracy z miastem oraz planach powołania Tarnowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego były głównymi punktami spotkania zastępczyni Prezydenta Miasta Tarnowa Małgorzaty Mękal z tarnowskimi organizacjami pozarządowymi.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacje zadań publicznych województwa małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i  wychowania.

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do tegorocznej edycji programu dotacyjnego Kultura – Interwencje. Budżet programu wynosi 11,5 mln zł.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski