Aktualności

Ruszają bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych dot. generatora ofert do otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Województwo Małopolskie oraz rozliczania za rezultaty. Specjalny system informatyczny – generator ofert będzie obowiązywał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego jeszcze w tym roku. Warsztaty dla organizacji pozarządowych zaplanowano w Nowym Sączu, Tarnowie i Krakowie.

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza na bezpłatne szkolenie „Wiedza ekspercka w zakresie działalności NGO – odpowiedzialność zarządu i komisji rewizyjnej”. Szkolenie odbędzie się w Tarnowie, 17 lutego br. w godzinach 9:30-16:45. Miejsce zostanie podane wkrótce.

Dwa konkursy ogłoszone

05.02.2020, 11:40

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na realizację zdań pn.: „Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej” oraz „Prowadzenie psychoedukacji i profilaktyki oraz udzielanie pomocy psychologicznej osobom  w trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem nowoczesnych środków w komunikowaniu się”.

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prowadzi II turę konsultacji projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Przedstawiamy kolejny, trzeci już, tom przewodnika „Tarnowskie Tablice” wydany przez Oddział PTTK "Ziemi Tarnowskiej" w Tarnowie i współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.

Prezydent Miasta Tarnowa ogłasza wybory członków nowej Tarnowskiej Rady Seniorów na lata 2020-2023, na podstawie zarządzenia Nr 511/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyborów na członków Tarnowskiej Rady Seniorów oraz Uchwały Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015 w sprawie powołania Tarnowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Małop. poz.1605) i Uchwały Nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w ...

Spotkanie dla NGO

20.01.2020, 12:10

W zawiązku z ogłaszanymi przez Prezydenta Miasta Tarnowa otwartymi konkursami ofert na 2020 r. zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące nowych wzorów ofert realizacji zadań publicznych, które odbędzie się 27 stycznia br. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali nr 8 w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Goldhammera 3.

Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, a także realizując założenia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca ...