I Forum Organizacji Pozarządowych w Książu Wielkim - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

I Forum Organizacji Pozarządowych w Książu Wielkim

Fundacja Self zaprasza NGO z województwa małopolskiego do bezpłatnego udziału w I Forum Organizacji Pozarządowych w Książu Wielkim mającym na celu integrację i wymianę doświadczeń między różnymi organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie województwa małopolskiego.

Podczas spotkania odbędzie się szkolenie pt. „Realizacja i rozliczanie zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” prowadzone przez Artura Gluzińskiego, posiadającego bogate doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone zagadnienia:

1.Terminy ogłoszenia konkursów ofert.

2.Elementy  obowiązkowe  ogłoszeń  konkursów,  w  tym  cele  konkursu  i  zasady dokonywania przesunięć.

3.Zasady  i  terminy  ponoszenia  wydatków  oraz  przesuwania  między  pozycjamikosztorysu.

4.Prowadzenie  dokumentacji  związanej  z  zadaniem,  w  tym  księgowość  i  zasady odpowiedzialności za jej prowadzenie.

5.Rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego.

6.Dokumentowanie osiągniętych rezultatów.

7.Aneksowanie i zmiany w realizacji zadania.

8.Realizacja zadań w kontekście inflacji.

9.Wymogi i procedury związane z dostępnością a realizacją zadań publicznych.

10.Pierwsze doświadczenia organizacji i samorządu w tym obszarze.

Konferencja organizowana jest w trybie stacjonarnym oraz on-line:

Konferencja stacjonarna - zgłoszenia do 04.12.2023 r.  - 30 miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń)

Data: 09.12.2023 r. Godzina rozpoczęcia: 14:00 Czas trwania: 6 godzin Adres: ul. Warszawska 13, 32-210 Książ Wielki

Harmonogram konferencji stacjonarnej:

13:45 - Rejestracja uczestników stacjonarnych

14:00 - Rozpoczęcie Forum

14:00-14:30 - Przemówienia

14:30 -16:30 - I część szkolenia - Artur Gluziński

16:30-17:00 – Obiad

17:00-20:00 - II część szkolenia - Artur Gluziński

20:00 - projekcja filmu "Wielki Książ - Wielka Historia".

Konferencja on-line - zgłoszenia do 08.12.2023 r. - maksymalnie 100 uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń)

Data: 09.12.2023 r. Godzina rozpoczęcia: 14:00 Czas trwania: 6 godzin Platforma: ClickMeeting

Harmonogram konferencji on-line:

13:45 - Uruchomienie platformy

14:00 - Rozpoczęcie Forum

14:00-14:30 – Przemówienia

14:30 -16:30 - I część szkolenia - Artur Gluziński

16:30-17:00 – Przerwa

17:00-20:00 - II część szkolenia - Artur Gluziński

20:00 - projekcja filmu "Wielki Książ - Wielka Historia".

Więcej (w tym link do rejestracji) na https://wydarzenia.ngo.pl/437779-i-forum-organizacji-pozarzadowych-w-ksiazu-wielkim.html?after_add=1


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski