Konkurs na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej ogłoszony

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił otwarty konkurs ofert ne realizacje zadania pn. „Nieodpłatna pomoc prawna – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez edukację prawną na terenie Miasta Tarnowa w 2021 roku”.

Szczegóły dostępne są w zarządzenie nr 490/2020 na stronie https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Urzad-Miasta/Wspolpraca-z-NGO/Konkursy-ofert/Konkursy-2021