Konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego pn. "Kultura Wrażliwa" - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego pn. "Kultura Wrażliwa"

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków do kolejnej edycji konkursu pn. „Kultura Wrażliwa”. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie finansowe zadań znoszących bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach konkursu wspierane będą zadania:

1) znoszące bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. poprzez dostosowanie do potrzeb tego typu publiczności i dostępie do dzieł literackich, teatralnych, filmowych oraz eksponatów, obiektów i zajęć warsztatowych, zrealizowane we współpracy z instytucjami kultury z terenu województwa małopolskiego;

2) aktywizujące środowisko osób z niepełnosprawnościami i zwiększające ich udział w obiegu kulturalnym;

3) utrwalające i zachowujące zasoby dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej, która umożliwia ich odbiór przez szerokie grono publiczności (w tym równy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami);

4) zachęcające do tworzenia dostępnych treści kultury;

5) wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturowe Małopolski;

6) edukujące z zakresu dostosowania oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Szczegóły na https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2126403,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski