Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie Programu Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa na 2024 rok pn. „O... - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie Programu Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa na 2024 rok pn. „Od potrzeb do realizacji”

Prezydent Miasta Tarnowa poddaje pod konsultację organizacji pozarządowych projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie Programu Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa na 2024 rok pn. „Od potrzeb do realizacji”.

Uwagi i wnioski do projektu uchwały mogą być wnoszone w formie pisemnej (osobiście lub przesyłką pocztową) na adres Centrum Usług Społecznych w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Kazimierza Brodzińskiego 14 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: konsultacje@cus.tarnow.pl. Termin wnoszenia uwag i wniosków ustala się do dnia 11 grudnia 2023 r. do godziny 15:30.

Szczegół (w tym projekt uchwały) na https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2370559,projekt-uchwaly-rady-miejskiej-w-tarnowie-w-sprawie-programu-uslug-spolecznych-dla-mieszkancow-gminy.html


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski