Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku pn. „Integracja przez sport".

Celem realizacji zadania jest integracja uchodźców z Ukrainy; dzieci i młodzieży, uczniów małopolskich szkół podstawowych z polskimi rówieśnikami poprzez zorganizowanie zawodów sportowo-rekreacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych. Dodatkowym celem konkursu jest promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz podniesienie świadomości na temat korzyści zdrowotnych i psychicznych z uprawiania sportu.

Realizacja projektu obejmuje aktywizację sportową oraz integrację dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy poprzez wspólne uczestnictwo w organizowanych na terenie województwa małopolskiego zawodach oraz pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

Termin składania ofert: do 24 sierpnia 2022

Do Konkursu mogą być składane oferty, w których realizacja zadania rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 14 września 2022 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2022 r:

Szczegóły na https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2145739,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wojewodztwa-malopolskiego-w-ob.html

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski