Program „Polska dziś i jutro” - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Program „Polska dziś i jutro”

Program jest skierowany do podmiotów, którym bliskie są wartości patriotyczne i których działalność jest ukierunkowana na wspieranie kultury narodowej. Jego celem jest kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.

Kto może wziąć udział?

Podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami. Są to, m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, parafie, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucji.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie?

W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na takie cele, jak:
-  inicjowanie i prowadzenie programów oraz kampanii i społecznych i edukacyjnych (np. akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii, wystawy);

- podejmowanie działań edukacyjnych, w tym:

a) organizacji seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, wykładów,

b) bezpłatnych kursów i szkoleń;

-  nauka o kulturze i historii polskiej, w tym:

a) utworzenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych,

b) realizacja działań popularnonaukowych dotyczących lokalnych i ogólnopolskich aspektów polskiej historii i kultury,

c) utworzenie bezpłatnych, internetowych platform edukacyjnych, stron i portali internetowych promujących polską kulturę i /lub historię, popularyzujących wiedzę o wydarzeniach historycznych, które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują zagadnienia w sposób rzetelny i obiektywny;

- udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pozarządowym (organizacjom i instytucjom religijnym, szkołom, placówkom oświatowym, kulturalnym, kulturalno-oświatowym i wychowawczym, szpitalom, domom dziecka);

- prowadzenie lub finansowanie programów stypendialnych;

- finansowanie publikacji naukowych, szkoleniowych, jubileuszowych oraz innych z zakresu celów Programu.

Termin składania wniosków: 

O dofinansowanie można się ubiegać końca 2024 roku. Nabór Wniosków trwa do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

Organizatorem programu jest Fundacja Totalizatora Sportowego.

Więcej informacji na https://www.fundacja.totalizator.pl/nasze-programy/program-quot-polska-dzis-i-jutro-quot#cnt


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski