Program grantowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje otoczenie” - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Program grantowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje otoczenie”

Celem Programu jest wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej z myślą o mieszkańcach gmin i powiatów poprzez: wyposażenie mieszkańców w narzędzia umożliwiające wdrażanie długotrwałych i pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją, zwiększenie dostępności różnych grup mieszkańców gmin i powiatów do wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury społecznej, która zostanie z nimi przez długie lata dzięki Programowi, sfinansowanie lub współfinansowanie projektów społecznych odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności.

W Programie mogą brać udział następujący uczestnicy:

a) gminy i powiaty,

b) jednostki organizacyjne gminy lub powiatu, w szczególności: publiczne placówki oświatowe: przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły zawodowe, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, biblioteki i inne,

c) zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, bez względu na to, czy posiadają statut organizacji pożytku publicznego.

Więcej na:

https://wzmocnijotoczenie.pl/zgloszenia/#1

Kontakt ws. naboru:

https://wzmocnijotoczenie.pl/kontakt/


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski