Taka jest historia

Zapraszamy do obejrzenia działu na www.tarnow.pl "Taka jest historia". Przedstawione w nim są ciekawe, często nieznane wielu tarnowianom wydarzenia, jakie miały miejsce w Tarnowie i regionie tarnowskim.

Król Jan Zápolya w Tarnowie - Tarnów "stolicą" Węgier

Bitwa pod Obertynem w 1531 r. - wielki sukces hetmana Tarnowskiego

Tarnów pod zaborem austriackim - 1772

Powstanie listopadowe w regionie tarnowskim

160. rocznica rabacji - niezwykły pamiętnik