Włodzimierz Bernacki

  • Staż parlamentarny: poseł VII kadencji, poseł VIII kadencji
  • Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość;
  • Data i miejsce urodzenia: 17-02-1960, Proszowice
  • Wykształcenie: wyższe
  • Tytuł/stopień naukowy: profesor doktor habilitowany (2013)
  • Ukończona szkoła: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Politologia - magister (1987); Uniwersytet Jagielloński, Rada Naukowa Instytutu Nauk Politycznych, Nauki Humanistyczne - doktor (1995); Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Nauki Humanistyczne - doktor habilitowany (2005)
  • Zawód: nauczyciel akademicki

 

Politolog, absolwent UJ Kraków (1987). W latach 1986-88 nauczyciel w Zespole Szkół w Proszowicach (LO, LE, Zasadnicza Szkoła Zawodowa). Od 1988 r. asystent, potem adiunkt, obecnie profesor nadzwyczajny UJ. Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce: 1994; habilitacja: 2005; od 2013 profesor nauk humanistycznych.

Od 2001 roku wykładowca i profesor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnieuropejskiej w Przemyślu. Od 2005 kierownik Zakładu Myśli Politycznej. W latach 2008 - 2012 roku dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autor kilku, współautor kilkunastu książek; publikuje w „Naszym Dzienniku”, „Gazecie Polskiej”, "Gazecie Polskiej Codziennie" i „Nowym Państwie”. Redaktor naczelny "Zeszytów Politycznych Prawa i Sprawiedliwości".

W latach osiemdziesiątych związany z PPS-em Jana Józefa Lipskiego (do 1989); w 1989 r. współzałożyciel wraz Iwoną Latowską Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Proszowicach. Założyciel i redaktor naczelny "Gazety Lokalnej Proszowice". Od 2010 r. członek zespołu eksperckiego działającego przy marszałku Sejmu RP Marku Kuchcińskim. Przewodniczący Koła Akademickiego PiS w Krakowie. Wiceprzewodniczący Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich, współzałożyciel AKO im Lecha Kaczyńskiego w Krakowie. Do 2012 roku wiceprzewodniczący Rady Programowej "Radia Kraków" ( przestał pełnić tę funkcję w proteście wobec polityki koncesyjnej państwa).

Prezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem; Wiceprezes Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

 

Członek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

 

Członek Parlamentarnego Zespołu Pamięci Ofiar Poniesionych Przez Naród Polski

 

Biura Senatorskie Senatora RP Włodzimierza Bernackiego

Rynek 2, 32-100 Proszowice
tel. 12 307 11 00, czynne: poniedziałek, piątek 9.00-13.00

Rynek 9, 32-700 Bochnia
tel. 14 307 00 78, czynne: wtorek, środa, czwartek 9.30-13.30

Rybna 5/3, 33-100 Tarnów
tel. 14 688 99 90, czynne: poniedziałek - czwartek 10.00 -14.00

email: bpbernacki@gmail.com