Kantoria Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Tarnowie

Na byłym terenie poprzemysłowym powstaje centrum wypoczynku i rekreacji. Projektowana inwestycja będzie dwuetapowa. W ramach projektu planuje się zagospodarowanie istniejących fundamentów, budowę amfiteatru zielonego, budowę promenady wzdłuż linii brzegowej stawu Kantoria, przebudowę istniejącego parkingu.

W pierwszym etapie wykonano przykrycie istniejących fundamentów i wykorzystano je, jako tarasy wypoczynkowe. W centralnej części tarasów wykonano plażę z wyznaczonym boiskiem do gry w siatkówkę plażową. Pozostała część plaży użytkowana jest, jako miejsce zabawy i wypoczynku. W budynku gospodarczym znajdują się sanitariaty i część usługowo-gastronomiczna. Roboty zakończono wiosną 2019 roku. W ramach 1 etapu planowane jest również wykonanie strefy aktywności składającej się z siłowni zewnętrznej i części zabawowej dla dzieci.

W drugim etapie projektuje się amfiteatr zielony usytuowany w północno-zachodniej części inwestycji w zakolu stawu Kantoria. Amfiteatr zielony w kształcie zbliżonym do półkola, ale o kształtach nieregularnych. W zakolu istniejącego stawu zaprojektowano scenę na planie koła z dwoma pomostami dojściowymi. Zaprojektowano również promenadę spacerową wzdłuż linii brzegowej stawu. Promenada zaczyna się tuż przy parkingu od strony zachodniej i biegnie w dół w stronę stawu. Wzdłuż całej linii brzegowej projektuje się kładki, pomosty, promenadę oraz tarasy wypoczynkowe z siatkami wypoczynkowymi zamontowanymi tuż nad taflą wody. Po wschodniej stronie stawu zaplanowano budowę ścieżki edukacyjnej z pomostami i miejscem do odpoczynku. Natomiast w południowej części usytuowano wiatę grillową. Projektuje się przebudowę istniejącego parkingu. W drugim etapie planuje się również montaż siłowni zewnętrznej zlokalizowanej w pobliżu tarasów wypoczynkowych po północnej stronie. W centralnej części stawu w zakolu południowym zaprojektowano montaż fontanny pływającej. Po  aktualizacji dokumentacji projektowej zwiększony zostanie zakres funkcjonalności terenu.

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Termin złożenia wniosku o dofinansowanie: 15 marca 2018 roku
Wartość zadania: 4 276 426,59  zł w tym koszty kwalifikowane 3 263 194,76 zł
Wnioskowana wysokość dofinansowania: 2 447 396,03 zł
Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego