Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

Gmina Miasta Tarnowa realizuje dofinansowany z Funduszy Europejskich program „Tarnów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”. Wnioskowana wartość dotacji wynosi 1 242 918.53 zł, w tym 85 proc. dofinansowania pochodzi ze środków Unii Europejskiej, a 15 proc. z budżetu państwa.

W roku 2021 z dofinansowaniem ze środków Województwa Małopolskiego przyznanego w ramach zadania „Małopolskie Tężnie solankowe” powstała na górze św. Marcina w Tarnowie tężnia solankowa. Dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego wyniosło 250 000,00 zł co stanowiło ponad 30 % wartości projektu.

Polski Ład

Gmina Miasta Tarnowa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymała z budżetu państwa dofinansowanie na realizację: budowy infrastruktury sportowej dla Igrzysk Europejskich 2023 oraz rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie. Łączna wartość dofinasowania wynosi 30.2 miliona złotych, a obie inwestycje zakończyć mają się w 2023 roku.

Małopolska

Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego Gminie Miasta Tarnowa na realizację w 2021 r. zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Pałacu Młodzieży w Tarnowie w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”

Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy, zajęcia w pracowni

Tytuł projektu: Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy, Beneficjent: Gmina Miasta Tarnowa – Centrum Kształcenia Zawodowego, wartość projektu: 8 641 380 złotych, w tym wartość unijnego dofinansowania: 7 777 242 złotych, okres realizacji 01.03-2017-29.02.2020.

Projekt nr RPMP.02.01.04-12-0079/16 „Integracja e-usług w informacji przestrzennej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

boisko zbylitowska

Uczniowie i wszyscy chętni mogą już korzystać z boiska przy Szkole Podstawowej nr 20. Właśnie dobiegł końca remont tego obiektu. Na ten cel przeznaczono ponad 525 tys. złotych, z czego 124 tys. zł stanowiło dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego.

Omnibus budowlany

22.10.2021, 12:59
Montaż skrzynek zabezpieczeniowych przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych

Projekt „Omnibus budowlany”, realizowany był przez Zespół Szkół Budowlanych. Dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej w ciągu czterech lat 762 osoby skorzystały z różnego rodzaju form wsparcia, które pozwoliły im zdobyć kompetencje zawodowe. Uczniom w przyszłości łatwiej będzie znaleźć pracę, np. w branży budowlanej.

Trwają prace przy wymianie nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 20. Koszt inwestycji to ponad 525 tys. złotych. Na ten cel udało się pozyskać przeszło 124 tys. zł dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

Źródła finansowania: Program GEPARD – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Finansowanie stanowi 100 % kosztów kwalifikowanych zadania i wyniosło 63 282,50 zł.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski