Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

boisko zbylitowska

Uczniowie i wszyscy chętni mogą już korzystać z boiska przy Szkole Podstawowej nr 20. Właśnie dobiegł końca remont tego obiektu. Na ten cel przeznaczono ponad 525 tys. złotych, z czego 124 tys. zł stanowiło dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego.

Montaż skrzynek zabezpieczeniowych przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych

Dobiega końca projekt „Omnibus budowlany”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych. Dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej w ciągu czterech lat 762 osoby skorzystały z różnego rodzaju form wsparcia, które pozwoliły im zdobyć kompetencje zawodowe. Uczniom w przyszłości łatwiej będzie znaleźć pracę, np. w branży budowlanej.

Trwają prace przy wymianie nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 20. Koszt inwestycji to ponad 525 tys. złotych. Na ten cel udało się pozyskać przeszło 124 tys. zł dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

Źródła finansowania: Program GEPARD – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Finansowanie stanowi 100 % kosztów kwalifikowanych zadania i wyniosło 63 282,50 zł.

Blisko 25,5 miliona złotych dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  na rozbudowę ulicy Elektrycznej i  ponad 12,6 miliona złotych na rozbudowę ulicy Spokojnej – umowy tej treści zostały podpisane 30 października 2017r. w tarnowskim ratuszu przez prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela i ówczesnego wicemarszałka Małopolski, Stanisława Sorysa. Obie rozbudowane drogi znacząco poprawiły dostęp do tarnowskich stref aktywności ...

Gmina Miasta Tarnowa realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, ws...

Termin realizacji projektu: 02.11.2016 r. – 21.12.2019 r.Wartość całkowita projektu: 808 774,31 złWartość dofinansowania: 687 458,17 złData podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 21.12.2016 r.