Modernizacja Amfiteatru przy ul. Kopernika w Tarnowie

Wniosek o dofinansowanie projektu „Modernizacja Amfiteatru przy ul. Kopernika w Tarnowie” został złożony w konkursie wniosków w ramach poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 we wrześniu 2016 r. 

23 maja 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 786/17 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 750 589,38 zł.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę: Firmę Samson sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 9, Niedomice. W dniu 8 maja 2017 r. zawarto umowę na kwotę 2 379 688,20 zł z terminem realizacji do 16.04.2018 r.

Inwestycja prowadzona jest metodą „zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja inwestycji to lata 2017-2018.

W ramach inwestycji będzie wykonana widownia składająca się z dwóch części. Jedna będzie w formie 5 sektorów indywidualnych w kształcie sześciokąta z okalającym murkiem oporowym i klombami z roślinnością. Druga część będzie miała nawierzchnię trawiastą, stwarzając możliwość dowolnej aranżacji, w tym rozłożenia leżaków lub koców.

Ilość miejsc siedzących to ok. 275 stałych i 116 na krzesłach rozkładanych przed sceną. Na terenie amfiteatru powstanie również obiekt usługowy kawiarniany i zaplecze sanitarne. Taras pod sceną ma pełnić funkcje parkietu tanecznego i widowni dla kameralnych przedstawień. Wybudowane zostanie nowe ogrodzenie i wykonany remont ogrodzenia od ulicy Kopernika.

Obsługa sceny, poza budynkiem amfiteatru będzie miała do dyspozycji dodatkowy magazynek na składowanie krzesełek i stelaży wystawowych. 

Amfiteatr będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, po nowych alejkach łatwiej będzie poruszać się też rodzicom z wózkami dziecięcymi. Dzięki modernizacji na terenie amfiteatru będzie można organizować koncerty, pokazy filmowe, wieczorki taneczne i wystawy z zapleczem multimedialnym.