Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i boiska do badmintona przy Gimnazjum nr 4 i Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnowie

W ramach projektu pn.: ”Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i boiska do badmintona przy  Gimnazjum nr 4 i Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnowie” zmodernizowano kompleks sportowy zlokalizowany przy Gimnazjum nr 4 i Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnowie, w tym m.in.: boisko do piłki ręcznej, boisko do gry w koszykówkę, boisko do piłki siatkowej, siłownię zewnętrzną, boisko do badmintona oraz ćwiczeń zręcznościowo-gimnastycznych, bieżnię na 60m ze skocznią i rozbiegiem skoku wzwyż, boisko do piłki nożnej treningowe trawiaste oraz zielony teren rekreacyjny.

 Zakres rzeczowy zadania obejmował: prace rozbiórkowe i przygotowawcze; prace związane z zagospodarowaniem kompleksu sportowego; chodniki i dojścia;  ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego; nawierzchnię boisk, bieżni i skoczni; wyposażenie w urządzenia sportowe oraz oświetlenie kompleksu sportowego.

Celem projektu była poprawa warunków uprawiania sportu m.in. przez zawodników Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Pałac Młodzieży” jak również przez  młodzież szkolną a także mieszkańców Tarnowa (szczególnie osiedla Jasna).

W sierpniu 2015 Gmina Miasta Tarnowa podpisała umowę o dofinansowanie powyższej inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.  Łączna wartość inwestycji w ramach projektu pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i boiska do badmintona przy Gimnazjum nr 4 i Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnowie”  wyniosła 783 362 zł.

Źródło finansowania: Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu:  14.08.2015 r.

Łączne wydatki związane z realizacją projektu : 783 362 zł

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych projektu : 676 839 zł

Kwota dofinansowania wg umowy o dofinansowanie: 338 400 zł

Wkład własny Gminy Miasta Tarnowa: 444 962 zł

Okres realizacji projektu: 2016 r.