Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego

Projekt „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego” jest realizowany w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Okres realizacji projektu 07.05.2013 r. – 31.03.2015 r.

Wartość projektu 1 101 300, 64 zł

Wysokość dotacji 986 205, 52 zł

Wkład własny Finansowy 113 695, 12 zł

Niefinansowy 1 400 zł obejmujący udostępnienie sal konferencyjnych na potrzeby  spotkań roboczych z partnerami.

Celem projektu jest wypracowanie optymalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionie tarnowskim na lata 2014-2018, z uwzględnieniem specyfiki każdej gminy uczestniczącej w projekcie.

Więcej na projekt-odpady.pl.