Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami

W ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.W ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł projektu: Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami

Wnioskodawca: Związkiem Miast Polskich

Partnerzy: Miasto Tarnów, Gmina Milanówek, Miasto Częstochowa, Miasto Kalisz, Miasto Ruda Śląska, , Miasto Zielona Góra, Miasto Rejowiec Fabryczny, Miasto Gorzów Wielkopolski, Bohdan Turowski Beta Consult, Jacek Szwarc

Całkowity koszt projektu: 2 797 375.00 PLN

Kwota dofinansowania: 2 357 627.65 PLN

Okres realizacji: wrzesień 2016 – luty 2019

Bezpośrednim celem projektu jest wdrożenie szeregu praktycznych rozwiązań, poprawiających jakość usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz zwiększenie kompetencji pracowników Jednostek Samorządów Terytorialnych, którzy te usługi świadczą.

Interwencja dotyczyć będzie 2 obszarów, które są szczególnie istotne dla rozwoju gospodarczego miast: działania systemu podatków i opłat lokalnych oraz usług w obszarze zarządzania nieruchomościami. Jej efektem będzie stworzenie lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w 8 miastach.

Miarą sukcesu projektu będzie nie tylko fakt, że w każdym z miast, w obu obszarach wdrożono usprawnienia zarządcze, ale również skala osiągniętych efektów edukacyjnych dla pracowników miast oraz wielość i różnorodność opracowanych w projekcie modelowych rozwiązań, które w przyszłości chcemy udostępniać pozostałym polskim miastom.

Wartością dodaną projektu będą efekty regularnych spotkań wszystkich uczestników projektu w formie dwu tematycznych Grup Wymiany Doświadczeń, które pozwolą upowszechnić wypracowane wnioski do pozostałych samorządów członkowskich.