Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa - GENEATAR

Termin realizacji projektu: 02.11.2016 r. – 21.12.2019 r.
Wartość całkowita projektu: 808 774,31 zł
Wartość dofinansowania: 687 458,17 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 21.12.2016 r.

 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne.


Projekt polega na digitalizacji zabytków i obiektów historycznych w Tarnowie i okolicach, tj. na przeskanowaniu przestrzennym i zapisie cyfrowym tych obiektów oraz dokumentów (ksiąg cmentarnych długich oraz kart zgonów) Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie. Następnie przeskanowane obiekty i dokumenty zostały udostępnione na stworzonych w ramach projektu trzech portalach, tworzących wspólnie platformę tarnowskiego dziedzictwa. Jest to cyfrowa skarbnica zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz zasobów wspierających rozwój turystyki. Wszystkie przeskanowane obiekty mają charakter unikalny i niepowtarzalny, ściśle i konkretnie łączą się z dziedzictwem obszaru. W projekcie powstały również gigapanoramy Tarnowa w bardzo dobrej rozdzielczości. Dostęp do tych zasobów możliwy jest również z poziomu multimedialnej aplikacji-przewodnika na urządzenia mobilne. Aplikacja wspomaga zwiedzanie Tarnowa i jego okolic i poznawanie jego historii.