Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Tarnowie

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Tarnowie” Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego „EOG” 2009-2014, program 04PL – oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł obejmujący termomodernizację następujących budynków użyteczności publicznej:

- Przedszkole Publiczne nr 5, ul. Zagumnie 27, Tarnów,
- Przedszkole Publiczne nr 14, ul. Pułaskiego 93a Tarnów,
- Przedszkole Publiczne nr 15, ul. Krzyska 108 Tarnów,
- Przedszkole Publiczne nr 19, ul. Paderewskiego 24, Tarnów,
- Gimnazjum nr 2, ul. Kopernika 6, Tarnów,
- I LO w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 4, Tarnów,
- Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 2, ul. Mickiewicza 16, Tarnów,
- Zespół Szkół Ogólnokszałcących nr 5, ul. Reymonta 30, Tarnów,
- Szkoła Podstawowa nr 14 oraz Gimnazjum nr 6, ul. Krzyska 118, Tarnów-Krzyż,
- Warsztaty Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Kwiatkowskiego 17, Tarnów-Mościce.

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została dnia 4.08.2014 r.  planowane zakończenie  prac do 31.03.2016 r.

W ramach projektu termomodernizacji wyżej wymienione obiekty zostaną poddane odpowiednio wg wskazań audytów i dokumentacji -  dociepleniu ścian oraz dachów, wykonaniu elewacji z tynków cienkowarstwowych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.
W przedszkolach zostaną  zainstalowane kolektory słoneczne i gazowe pompy ciepła (PP19, PP5)

Ponadto we wszystkich budynkach poddanych termomodernizacji zostaną  wymienione lub poddane modernizacji systemy centralnego ogrzewania.

Wykonane prace przyczynią się do uzyskania zdyskontowanego efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2 o 2 396,62 Mg/rok.

Przeznaczone dofinansowanie to:

- wydatki kwalifikowane: 6.011.390,00 PLN,

- przyznana wysokość dofinansowania: 4.809.112,00 PLN.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu pod adresem eog.umt.tarnow.pl.

Materiały informacyjne: