Poprawa jakości transportu publicznego w Tarnowie poprzez zakup ekologicznych autobusów oraz systemów informacji pasażerskiej i zarządzania ruchem

Projekt Nr MRPO.04.02.01-12-074/12 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

13 listopada 2012 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o. w Tarnowie podpisało umowę w sprawie dotacji unijnej na zakup 11 nowoczesnych autobusów.
W dniu 21 marca 2013 roku w siedzibie spółki MPK została podpisana umowa z firmą R&G PLUS Spółka z o. o. z siedzibą w Mielcu dotycząca systemów informacji pasażerskiej i zarządzania ruchem. Systemy elektronicznej informacji pasażerskiej wraz z autokomputerami pozwalającymi na współpracę z systemem zarządzania ruchem zostaną zainstalowane w 84 autobusach. Rozwiązanie takie pozwala na przepływ informacji w czasie rzeczywistym, poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz punktualności jak również na współpracę z oprogramowaniem System Nadzoru Ruchu, tj. np. możliwość sprawdzenia ilości pojazdów w ruchu. Systemy te znacząco poprawią dostęp do informacji pasażerów, gdyż będzie możliwość między innymi na bieżąco przez Internet sprawdzić rodzaj autobusu, który kursuje na danej linii.
Natomiast w dniu 25 marca 2013 r. w siedzibie spółki MPK podpisano umowę o dostawę autobusów z firmą Otobus Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowie.
Zgodnie z umową MPK wzbogaci się o 8 ekologicznych, fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów. Pojazdy są zasilane olejem napędowym, co jest najkorzystniejszym rozwiązaniem technologicznym. Nowe autobusy, spełniając normę emisji spalin EEV, wpisują się w dalszy etap działań zmierzających do poprawy jakości transportu publicznego w Tarnowie. Autobusy, dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych, niskich wejść i obniżeniu poziomu hałasu znacznie poprawią bezpieczeństwo i komfort podróżowania pasażerów, Istotnym elementem jest także niższa awaryjność pojazdów.
28 czerwca 2013 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie Spółka z o. o w Tarnowie zakończyło I i II etap umowy zawartej z firmą R&G PLUS Spółka z o. o., w ramach realizacji unijnego projektu, mającego na celu poprawę jakości transportu publicznego w Tarnowie.
Pierwszy etap dotyczył dostawy, montażu i uruchomienia systemu zarządzania ruchem natomiast drugi etap dostawy, montażu i uruchomienia systemu informacji pasażerskiej w eksploatowanych autobusach. Oba te systemy stanowią całość przedsięwzięcia, które wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu, punktualność kursów i ułatwi dostęp pasażerów do informacji o autobusach będących w ruchu.
Ostatni III etap zakończy się wraz z dostawą 8 fabrycznie nowych, ekologicznych oraz niskopodłogowych autobusów. Zgodnie z harmonogramem umowy podpisanej przez MPK z firmą Otobus Spółka z o. o., dwa pierwsze autobusy zostały dostarczone 1 lipca 2013 r.
W październiku 2013 roku zostało dostarczonych 6 kolejnych autobusów. We wszystkich nowych autobusach sukcesywnie uruchamiany był system informacji pasażerskiej. Etap III zakończył się z dniem 31 października 2013 roku.
W sumie system zamontowany został, zgodnie z umową, w 84 autobusach. Dzięki systemowi, każdy pasażer za pośrednictwem aplikacji MyBus lub poprzez specjalną zakładkę E-bus znajdującą się na stronie www.mpk.tarnow.pl może na bieżąco uzyskiwać interesujące go informacje dotyczące kursów linii komunikacyjnych.

Aplikacja MyBus online została przygotowana z myślą o użytkownikach transportu miejskiego, zarówno dla tych, którzy podróżują codziennie jak i dla okazjonalnych pasażerów.

Oprócz tradycyjnego rozkładu jazdy, czyli tzw. tabliczki przystankowej, aplikacja potrafi wyświetlać na telefonie najbliższe odjazdy w formie tzw. tablicy najbliższych odjazdów, na podstawie danych uzyskanych ze śledzenia pojazdów przez system GPS. Darmową aplikację MyBus można pobrać ze strony www.mpk.tarnow.pl oraz ze sklepu Play Google pod adresem: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.taran.mybus).

Poprzez zakładkę E-bus znajdującą się na stronie www.mpk.tarnow.pl można na smartfony, iphone i PC uzyskać aplikację, która pozwala lokalizować w czasie rzeczywistym pozycję autobusu i realizowany przez niego rozkład jazdy (www.rozklady.mpk.tarnow.pl). Natomiast klasyczne telefony komórkowe, poprzez zakładkę E-bus - www.mobile.mpk.tarnow.pl można zaopatrzyć w rozkład jazdy autobusów.
Całkowita wartość projektu wynosi 11. 540. 106 PLN

Dofinansowanie z MRPO wynosi 6.567.540 PLN