Przebudowa i rozbudowa budynku bursy międzyszkolnej na ul. Szarych Szeregów 1 w Tarnowie na potrzeby Pogotowia Opiekuńczego”

To jedna z ważniejszych inwestycji opiekuńczo – wychowawczych ostatnich lat w Tarnowie. Zupełnie nowa jakość warta ponad 5 milionów złotych. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie ponad miliona złotych.

W ciągu ostatniego roku trwały tu intensywne prace budowlane. Był to remont generalny, a więc: wymiana wszystkich instalacji, okien, podłóg, odmalowanie ścian, wymiana mebli, odnowienie elewacji. Zupełnie nowa jest również kuchnia, która zyskała nowoczesne wyposażenie.

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, za kwotę ponad 2 milionów złotych parter i pierwsze piętro budynku Bursy zostało przystosowywane do wymagań pogotowia opiekuńczego. Dobudowany został również nowy segment. Obiekt został ponadto wyposażony w sprzęt niezbędny Pogotowiu do wypełniania zadań opiekuńczych, resocjalizacyjnych i edukacyjnych. Wszystko dzięki pieniądzom pozyskanym przez Urząd Miasta Tarnowa. Koszt całej inwestycji to ponad 5 milionów złotych.

Istniejący budynek Internatu wybudowano na początku lat 70-tych XX w. w związku z czym przebudowa budynku miała na celu dostosowanie budynku do aktualnych wymagań jakim powinny odpowiadać tego typu budynki.

Pogotowie Opiekuńcze w Tarnowie pod koniec sierpnia bieżącego roku zostało przeniesione z budynku przy ul. Wita Stwosza 6 do wyremontowanej i przystosowanej części budynku Bursy Międzyszkolnej usytuowanego przy ul. Szarych Szeregów 1 w Tarnowie-Mościcach. Jest koedukacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla 30 wychowanków w wieku od 11 do 18 roku życia, działającą w Tarnowie od 1981 roku.

Placówka ta ma duże znaczenie w skali regionu, biorąc pod uwagę istniejące zapotrzebowanie na miejsca interwencyjne. Według danych za 2009 rok tarnowskie Pogotowie obejmowało opieką 92 dzieci, w tym 34 (to jest 37%) spoza Tarnowa. Wskaźnik ten świadczy o wybitnie ponadlokalnym charakterze tej placówki. Przy Pogotowiu Opiekuńczym działa szkoła podstawowa (klasy IV-VI) oraz gimnazjum dla wychowanków.

  • Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa budynku bursy międzyszkolnej na ul. Szarych Szeregów 1 w Tarnowie na potrzeby Pogotowia Opiekuńczego

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Małopolski Regionalny Program Operacyjny; Działanie 6.3 schemat B Opieka społeczna.

Wartość projektu: 2 199 049,62 PLN

Wartość dofinansowania: 1 301 955,85 PLN

Realizacja projektu: 2007 – 2010