ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W TARNOWIE O SALĘ KONCERTOWĄ

Projekt zrealizowany przez Gminę Miasta Tarnowa dofinansowany został w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem projektu było stworzenie warunków do realizacji oraz rozwoju przez Zespół Szkół Muzycznych w Tarnowie pełnej oferty kulturalnej, w tym dużych koncertów i festiwali. W ramach projektu powstały:

• sala koncertowa (384 m2) z widownią na 238 miejsc z możliwością dostawek, z pętlą indukcyjna, sceną (162,16 m2),  wyposażona w 20-głosowe organy piszczałkowe, fortepian koncertowy, profesjonalny sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne, projektor laserowy, ośmiometrowy ekran oraz zaplecze (3 garderoby, reżyserka – studio nagrań),

• hall (270 m2) z kurtyną akustyczną, oświetleniem punktowym, laserowymi projektorami, bezprzewodowym nagłośnieniem  (możliwość projekcji obrazu i dźwięku z sali koncertowej),

• sale rytmiczne wyposażone w  lustra,  pianina, bezprzewodowe zestawy nagłośnieniowe,

• sale instrumentalne z fortepianami,  komputerami i TV,

• sale teorii muzyki z pianinami, mobilną wielkoformatową tablicą interaktywną, projektorami, smart-tv, sprzętem audio,

• sala gimnastyczno-baletowa (197 m2) z mobilnymi lustrami, nagłośnieniem muzyczno-konferencyjnym wraz z zapleczem (szatnie, prysznice),

• fonoteka z sześcioma zestawami komputerowymi z odtwarzaczami CD i treści cyfrowych,

• boisko sportowe i plac zabaw,

• parking (99 miejsc postojowych),

Istnieje możliwość wynajęcia infrastruktury na koncerty, nagrania, warsztaty, konferencje czy sympozja.

Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego

ul. Lippóczy`ego 4

33-100 Tarnów

tel. 14 621 04 08

email szkola@zsmuz.tarnow.pl 

www.zsmuz.tarnow.pl