Zdalna szkoła plus - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina Miasta Tarnowa realizuje dofinansowany z funduszy europejskich projekt Gmina Miasta Tarnowa realizuje dofinansowany z funduszy europejskich projekt „Zdalna szkoła plus - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".

W ramach projektu przekazano 124 sztuki laptopów dla uczniów dziesięciu tarnowskich szkół średnich i czterech podstawówek. Sprzęt przeznaczony jest głównie dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Przekazane dzisiaj laptopy trafią do uczniów: VII Liceum Ogólnokształcącego (2 sztuki), XVI Liceum Ogólnokształcącego (6 szt.), V Liceum Ogólnokształcącego (3 szt.), III Liceum Ogólnokształcącego (6 szt.), II Liceum Ogólnokształcącego (4 szt.), I Liceum Ogólnokształcącego (5 szt.), XXI Liceum Ogólnokształcącego (5 szt.), Zespołu Szkół Muzycznych (7 szt.), Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych (7 szt.), Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych (10 szt.), Szkoły Podstawowej nr 3 (24 szt.), Szkoły Podstawowej nr 18 (12 szt.), Szkoły Podstawowej nr 20 (7 szt.) oraz Szkoły Podstawowej nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 (26 szt.).

Laptopy, których zakup sfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, umożliwią dzieciom i młodzieży korzystanie m.in. z narzędzi do zdalnego nauczania: edziennika, eduelo, aplikacji Zoom i Discord, dysku Google, Kahoot itp.

Celem projektu, którego całkowita wartość wynosi 164 999,80 zł jest zwiększenie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnej, umożliwiającej zdalną pracę szkół. Projekt jest w stu procentach dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.